Logo

Uslovi korišćenja

Prvim i svakim narednim korišćenjem web stranice smatra se da ste se u potpunosti upoznali sa ovim uslovima, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njene sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uslove korišćenja, molimo da se obratite na adresu office@pitbull.rs.

Izgled i sadržaj web stranice kao i uslove korišćenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmeniti, zato Vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da Vaše naknadno korišćenje web stranice predstavlja Vaše prihvatanje svih eventualnih izmena ovih uslova. PITBULL West Coast® Serbia neće biti odgovoran za bilo kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. PITBULL West Coast® Serbia zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njegovim stranicama, u potpunosti ili delimično izbriše.

PITBULL West Coast® Serbia se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih web stranica.

Ukoliko internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih internet stranica na koje nemamo nikakav uticaj, nismo odgovorni za tačnost i potpunost sadržaja drugih internet stranica niti za negativne posledice koje bi mogle proizaći iz upotrebe drugih internet stranica.

Kolačići (Cookies)

Web stranice www.pitbull.rs koriste tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga sa potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše server web stranica i koje web pretraživač postavlja na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računar korisnika web stranica www.pitbull.rs samo za vreme trajanja njegove posete ovim web stranicama i automatski ističe kada korisnik zatvori svoj web pretraživač. Sesijski kolačić korisniku omogućava da se efikasnije služi web stranicama www.pitbull.rs, a društveni kolačić omogućava korisniku i da određeni sadržaj podeli putem vlastitog računa na društvenoj mreži Facebook. Osim toga, web stranice www.pitbull.rs prate statističku posećenost isključivo radi dobijanja nužne informacije o privlačnosti i uspešnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics.

Korisnik web stranica www.pitbull.rs uvek može samostalno regulisati primanje kolačića putem postavki svojeg web-pretraživača. PITBULL West Coast® Serbia isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvaliteta sadržaja web stranica www.pitbull.rs u svim slučajevima izbora regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korišćenjem web stranica www.pitbull.rs smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni sa ovim uslovima korišćenja, uključujući i sa odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi sa kolačićima.

Internet prodavnica

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Porudžbinom artikala kupac prihvata uslove poslovanja navedene na ovim stranicama.

Molimo Vas da svoje eventualno neslaganje sa uslovima, bilo u celosti ili delimično, u pisanom obliku dostavite pre svoje prve porudžbine na e-mail office@pitbull.rs.

PITBULL West Coast® Serbia može porudžbinu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe PITBULL West Coast® Serbia internet stranice ili utvrdi da su podaci na narudžbi nepotpuni odnosno netačni, osobito ukoliko sa kupcem ne može stupiti u telefonski kontakt radi telefonske potvrde porudžbine.

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada PITBULL West Coast® Serbia, ili je ustupljen PITBULL West Coast® Serbia, a u vlasništvu je trećih osoba. PITBULL West Coast® Serbia takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posedu PITBULL West Coast® Serbia. Ne smete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove web stranice.